Telefonní číslo

+420 605 471 373

Email

info@masaze-balance.cz

Pavla Bajgarová , IČO 67525636
Email: info@masaze-balance.cz Tel.: 605 471 373

Masážní služby jsou prováděny na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, dále jen “VOP”, upravují smluvní vztahy mezi Pavlou Bajgarovou, dále jen „provozovatel“ a osobou kupující si služby, dále jen „zákazník“, při objednání služeb, nabízených provozovatelem či na stránkách www.masáže-balance.cz. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem se vedle těchto VOP řídí aktuálně platným ceníkem a dále Všeobecnými podmínkami. Tyto obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí každého smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávající a zákazníkem. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.

Objednání: Zákazník vyjadřuje objednáním, nebo zakoupením dárkového certifikátu svůj zájem o službu a souhlas s těmito obchodními podmínkami. Pro uzavření smlouvy je nutné přijetí objednávky zákazníka provozovatelem. Provozovatel není povinen jednotlivou objednávku zákazníka potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro provozovatele závazná. Objednávka zákazníka musí obsahovat dostatečné údaje pro identifikaci zákazníka (jméno a příjmení, telefonní číslo a/nebo e-mailová adresa), identifikaci objednávaného produktu či služby.Služby jsou hrazeny zákazníkem v hotovosti, nebo převodem na účet.
Termín návštěvy: Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat emailem, FB Masáže Balance nebo telefonicky. Dohodnutý termín je závazná objednávka.
Přeobjednání: Pokud se zákazník nemůže v dohodnutém termínu na masáž dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením masáže. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.
Pozdní příchod: Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude masáž provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž se považuje za absenci zákazníka.
Absence zákazníka: V případě nepřítomnosti nebo příchodu na masáž se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši 100% objednané masáže, případně bude rovnou odečtena z dárkového poukazu.